Obecnie fizycy kwantowi potwierdzają to, co nauczyciele Dalekiego Wschodu głoszą od tysięcy lat. Mianowicie chodzi o naukę, która mówi, że każda myśl wibruje z określoną częstotliwością przyciągając do siebie podobną częstotliwość. Myśl wywołuje emocje, które potem wytwarzają wibracje.

Myśli i emocje to fale energii, które wysyłamy na zewnątrz. Energia w fizyce kwantowej jest operatorem przesunięcia w czasie, pęd przesunięcia w przestrzeni, a moment pędu w kącie obrotu.

W zależności od naszych myśli oraz wypowiadanych słów, przyciągamy do siebie różne wydarzenia. Myśli i słowa są jak magnesy, które przyciągają takie same częstotliwości, jakie wysyłają w świat. Nasze myśli przyciągają do nas zdarzenia i osoby, które wibrują w taki sam sposób. Tak działa uniwersalne prawo Wszechświata – prawo przyciągania. Odwołują się do niego fizycy, psycholodzy i ezoterycy. Podkreślają, jak wielką wagę mają myśli i wypowiadane słowa oraz emocje towarzyszące tym słowom.

Zgodnie z fizyką kwantową, to my wpływamy na świat i jesteśmy odpowiedzialni za to, co nas spotyka. Nasza świadomość, ma realny wpływ na rzeczywistość. Zgodnie z prawem przyciągania, większość tego, co się w naszym życiu wydarza, jest wynikiem naszych myśli, pragnień, oczekiwań i przekonań. Stosując świadomie tę wiedzę możemy przyciągać do siebie, to czego pragniemy, mieć większy wpływ na nasze życie. Jeśli myślimy pozytywnie, przyciągamy pozytywne doświadczenia oraz ludzi, którzy myślą podobnie jak my.

Często nie wiemy do końca, czego oczekujemy, natomiast doskonale wiemy, czego nie chcemy. Mówiąc wyraźnie, czego nie chcemy, podświadomie wzmacniamy tę sferę, ponieważ energia podąża za naszą uwagą. Często w myślach krytykujemy siebie, innych i świat. Jeśli wysyłamy krytykę na zewnątrz, wraca ona do nas z taką samą częstotliwością. Rzeczywistość jest dla nas taka, w jaką wierzymy. Bądźmy świadomi, gdy zaczynamy myśleć negatywnie, krytykować siebie i oceniać innych. Nasza świadomość jest polem nieograniczonej możliwości i nieskończonego tworzenia. Kiedy poznamy kim naprawdę jesteśmy będziemy mogli zrealizować każde marzenie. Spróbujmy ukierunkować się na Jaźń. Nasze wnętrze jest cząstką Boskości. W wielkiej matrycy Wszechświata, wśród nieskończonej ilości istot–kropek, jestem–Ja. Każda kropka jest ważna, jeśli ona zawodzi to Bóg to odbiera, chce ją naprawić. Pozwólmy Jemu działać…

Kiedy nasze działanie motywowane jest miłością, energia zostaje zwielokrotniona. Niech to będzie miłość bezwarunkowa do „Wszystkiego, co jest”! Emanujmy pozytywny stosunek do świata, włączmy optymizm, wiarę, nadzieję, wdzięczność i łatwość wybaczania. Kochajmy siebie, weźmy odpowiedzialność za swoje życie, bądźmy świadomi własnej mocy, dawajmy innym bez poczucia straty, bierzmy bez poczucia winy.
Koniecznym warunkiem w prawie przyciągania są dobre myśli o sobie samym. Akceptacja siebie rozświetla nam życie. Kiedy kocha się siebie, wszystko robi się z miłością.

Człowiek rozwija się i promienieje piękną energią. Kochanie siebie uzdrawia choroby. Akceptacja siebie to docenianie własnej wyjątkowości i doskonałości, to świadomość Boskiej cząstki, która jest w każdym z nas. Dbanie o swoje „ja”, bezwarunkowa miłość, powoduje, że stajemy się jeszcze lepsi i piękniejsi.